KONKURS

Serdecznie  zapraszamy mieszkańców Płocka do wzięcia udziału w Konkursie organizowanym przez Grupę SPAR we współpracy PKN ORLEN, który jest Sponsorem Kampanii. Konkurs jest realizowany w ramach kampanii antynikotynowej „Uzależnieni od zdrowia. Wolni od tytoniu.”

Konkurs polega na przesłaniu odpowiedzi na jedno z dwóch pytań: „Moja historia rzucenia palenia tytoniu” lub „Co zmieniło się jak rzuciłem palenie?” Prace Konkursowe z odpowiedzią na jedno z wyżej opisanych pytań można przesyłać w następującej formie: pracy pisemnej z możliwością użycia zdjęć, rysunków (do 4 stron A 4) lub pracy nagranej w formie krótkiego filmu  (do 5 minut).

Do pracy konkursowej należy dołączyć kompletnie wypełniony Załącznik, który jest dołączony do Regulaminu konkursu (do pobrania poniżej). Prace należy przesyłać do 2 lipca br. na adres: ul. Zielińska 2/11 (31-227 Kraków) z dopiskiem na kopercie „Konkurs Uzależnieni od zdrowia. Wolni od tytoniu” lub na adres mailowy wolniodtytoniu@sapr.pl. W przypadku prac konkursowych nadanych listownie, liczy się data stempla pocztowego. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 18 lipca br.

Prace Konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów: zgodność z tematem i oryginalność pomysłu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

  • I miejsce – rower sportowy
  • II miejsce – roczny karnet na siłownię wraz z 12 godzinami indywidualnych treningów z trenerem personalnym
  • III miejsce – roczny karnet na basen

Uwaga! Dla 20 osób, które pierwsze prześlą prace konkursowe przewidziano nagrodę gwarantowaną w postaci pakietu 4 biletów do kina.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu: